Nội San Tâm Thị 14 - Vu Lan Thắng Hội

Ngày đăng: 29-08-2011

Lời Giới Thiệu

Vu Lan về, những đứa con nặng nghĩa tình thâm,
song thân nuôi dưỡng, chung lo báo đáp.

Tâm Thị 14 cũng chung hòa niềm vui ấy, cùng góp sức với các bạn.

Những người làm con, không ai nỡ quên tiếng ve sầu kêu lưa thưa cuối hạ.

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu của hàng hàng lớp lớp người làm con, cùng dâng trọn tâm tư tình cảm của mình hướng về ông bà cha mẹ. Vườn hoa hiếu kính Tâm Thị xin chuyển tải những ân sâu nghĩa nặng ấy qua những bài viết bạn sẽ đọc.

Giới thiệu đến các bạn - xin những đứa con Tâm Thị lắng lòng đón nhận và cầu nguyện đến các ân nhân vĩ đại của chúng ta:

Sống luôn luôn an bình,

Mất, sớm về cõi thiện.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả.
 

Link tải về: Nội san Tâm Thị 14 - số tháng 8 năm 2011

Trang Ảnh

Pháp Âm

Âm lịch

copyright@2008-2010 kyvientrungnghia
Chứng Minh: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: Tăng Chúng Chùa Kỳ Viên, Trưởng ban: Thích Huệ Pháp
Bài vở góp ý xin gởi về: tamthikyvien@gmail.com hay huephap@gmail.com
Liên lạc thư tin xin gởi về: Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, 132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (0084) 58.3827197 hoặc (0084) 121.221..9120